SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

VÀI NÉT VỀ SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lào Cai có trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Là một cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, có chức năng trong các vấn đề liên quan đến đất đai, tài nguyên, khí hậu,…

HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TẠI SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

Xây dựng trên địa bàn thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với số lượng 01 trạm, thuộc loại hợp đồng trọn gói. Trạm quan trắc không khí xung quanh trực thuộc quyền quản lý của Sở TNMT Lào Cai được hoàn thành lắp đặt đi vào hoạt động vào tháng 12, năm 2020. Ghi nhận các thông số về môi trường không khí, đảm bảo truyền nhận dữ liệu đầy đủ, kịp thời theo đúng Quy định Pháp luật.

Thông tin dự án:

  • Gói thầu: “Mua sắm hệ thống quan trắc khí thải tự động không khí xung quanh.”
  • Thiết kế công nghệ và thi công xây dựng lắp đặt: Deahan I&E
  • Thông số quan trắc: CO, SO2, NOx (NO, NO2), O3, Bụi