Quan trắc nước mặt

TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT LÀ GÌ?

Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước mặt trên sông hồ một cách liên tục. Từ đó có thể theo dõi diễn biến chất lượng nước và đưa ra các đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

z4525757461366 70b9e12979a92486ad8c8ca090216852

THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT QUY ĐỊNH QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG

Theo điều 26, chương VI quy định yêu cầu cơ bản đối với trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục

Với lợi thế có đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực môi trường, DEAHAN thiết kế trạm quan trắc nước thải gồm các hạng mục sau:

 1. Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục

 • Nhóm thông số bắt buộc gồm các thông số: nhiệt độ, pH, hàm lượng ôxy hoà tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxy hoá học (COD);
 • Ngoài các thông số quan trắc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, trạm quan trắc nước mặt tự động có thể quan trắc các thông số gồm có: độ đục, TDS, NH4+, Tổng Nitơ, Tổng Phôtpho, PO43-, NO3-, TOC và các thông số khác theo mục tiêu quan trắc.

 • Căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:

 • Phương án trực tiếp: các đầu đo được đặt trực tiếp tại vị trí quan trắc chất lượng nước mặt; vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước mặt và ít nhất 15 cm từ đáy, có tính tới đảm bảo việc đo đạc trong mùa cạn;
 • Phương án gián tiếp: nước mặt được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu để đo trực tiếp bằng các đầu đo nhúng trực tiếp vào thùng hoặc chuyển tới hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có);

 1. Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (datalogger)

 2. Dung dịch chuẩn

 3. Máy lấy mẫu tự động

 4. Hệ thống camera giám sát

 5. Cơ sở hạ tầng, thiết bị phụ trợ

YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Về yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo, đặc tính kỹ thuật của thiết bị quan trắc có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo khoảng đo

Thiết bị quan trắc tự động phải có khả năng cài đặt được ít nhất 01 khoảng đo có giới hạn đo cận trên của khoảng đo không vượt quá giới hạn đo cận trên của khoảng đo quy định tại Bảng 1 và phù hợp với mục tiêu quan trắc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Quy định về khoảng đo không bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị sử dụng độ chính xác theo giá trị đọc.

Dung dịch chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 01 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 1, trừ thông số nhiệt.

Việc quản lý, vận hành trạm phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: tình trạng hoạt động các thiết bị đo và các thiết bị phụ trợ khác; tình trạng truyền, nhận dữ liệu tại trạm; quá trình kiểm tra thiết bị bằng dung dịch chuẩn và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị (nếu có).

DATALOGGER THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO THEO QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC  LƯỢNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG

Theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, thiết bị Datalogger được xem là thiết bị kết nối giữa thiết bị các thiết bị quan trắc môi trường với cơ quan quản lý từ xa, bằng cách tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu từ thiết bị quan trắc khí thải và sau đó sẽ truyền đồng thời tất cả dữ liệu về cơ sở tiếp nhận dữ liệu của Sở TNMT tỉnh.

Hệ thống Datalogger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của Datalogger phải cung cấp cho Sở TNMT để kiểm soát và nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của thiết bị

z4525799784891 278a928102e1a098090998f12cabdbd1

Datalogger Dlogger-18 được DEAHAN lắp đặt tại Nhà máy lọc hoá dầu Long Sơn

Datalogger cung cấp giải pháp truyền dữ liệu hiệu quả nhất đến Quý khách hàng thông qua thiết bị Dlogger-18, được sản xuất tại Việt Nam dựa theo các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Thiết bị Dlogger-18 là thiết bị truyền nhận dữ liệu được tin cậy hiện nay, DEAHAN đã cung cấp hơn 500 bộ cho các Sở TNMT tại Việt Nam. Giao diện thân thiện với người sử dụng, thể hiện đầy đủ các thông tin như: thông số đo, giá trị đo, đơn vị đo, trạng thái thiết bị, địa chỉ IP trạm, trạng thái kết nối Internet,….

Phương thức truyền dữ liệu FTP đến máy chủ đáp ứng hoàn toàn theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về thiết bị truyền nhận dữ liệu.

Dlogger-18 cho phép kết nối và điều khiển hầu hết các loại van từ vệ sinh đầu hút mẫu khí thải, thiết bị quan trắc trực tiếp trên thân ống khói. Khả năng phản hồi nhanh, cho phép điều khiển từ xa và định kỳ tự động bằng phần mềm App Mobile.

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn lắp đặt trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục đáp ứng hoàn toàn Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT vui lòng liên hệ theo địa chỉ thông tin hotline: 0886 28 28 28 hoặc email: Sales@deahan-tech.com để được tư vấn miễn phí!

Lượt xem: 1.166