DLOGGER-18

Hiện tại DEAHAN là đơn vị tiên phong nghiên cứu và phát triển thành công Thiết bị truyền nhận dữ liệu Dlogger-18 bởi đội ngũ kỹ sư phần mềm với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Liên hệ ngay: 024 3268 8989

Email: sales@deahan-tech.com

Xem thêm

Quan Trắc Nước Thải

Quan Trắc Khí Thải

Quan Trắc Nước Ngầm

Quan Trắc Nước Mặt

Không Khí Xung Quanh

Bụi Xung Quanh

    YÊU CẦU BÁO GIÁ