quan trắc nước thải

TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC LÀ GÌ?

Quan trắc nước thải tự động là việc đo lường các chỉ tiêu trong nước thải trước khi xả thải ra khỏi môi trường và giám sát trực tiếp lưu lượng xả thải tại kênh xả thải cuối cùng trong nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN, KCX hoặc tại ống xả thải cuối cùng của nhà máy sản xuất, công ty sản xuất

\

NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo điểm a và b, khoản 2, điều 97, mục 2, chương VII quy định đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm:

 1. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập chung, cụm công nghiệp (bao gồm các dự án, cơ sở bên trong được miễn trừ đầu nối, xả trực tiếp nước thải ra môi trường); hệ thống xử lý nước thải tập chung của khu kinh tế (nếu có) xả nước thải ra môi trường

 2. Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm ô trường xả nước thải ra môi trường
 • Lưu lượng từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên
 • Lưu lượng từ 200 đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ)

 1. Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xả nước thải ra môi trường
 • Lưu lượng từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên
 • Lưu lượng từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ)


Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục quy định tại Cột 3 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP tương ứng với mức lưu lượng ở Cột 4, Cột 5 của dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

z4525783146589 181008780b65ac78f5f78c475af3695e

Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 do DEAHAN tư vấn lắp đặt

THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

I. Thành phần cơ bản của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

Với lợi thế có đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực môi trường, DEAHAN thiết kế trạm quan trắc nước thải gồm các hạng mục sau:

 1. Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục

 • Theo điểm a, khoản 2, điều 33, chương VII, căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương pháp lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp cụ thể:
 • Phương pháp trực tiếp: Các thiết bị quan trắc (đầu đo pH, nhiệt độ,…) được đặt trực tiếp tại vị trí quan trắc sau hệ thống xử lý nước thải, vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10cm từ bề mặt nước thải và ít nhất 15cm từ đáy

 • Phương pháp gián tiếp: Nước thải sau khi xử lý được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu để đo trực tiếp bằng các đầu đo nhúng trực tiếp vào thùng hoặc chuyển tới hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có)

 1. Thiết bị truyền nhận dữ liệu (Datalogger)

 2. Dung dịch chuẩn

 3. Máy lấy mẫu tự động

 4. Hệ thống camera giám sát

 5. Cơ sở hạ tầng, thiết bị phụ trợ

Theo Điều 34 và Điều 35, Chương VII, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT  yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo quan trắc nước thải tự động liên tục có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo khoảng đo

Thiết bị quan trắc nước thải phải có ít nhất 01 khoảng đo có khả năng đo được giá trị ≥ 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Chất chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 01 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 3, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng.

Trường hợp thiết bị quan trắc nước thải tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên thì phải thực hiện như sau:

 • Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc đối với các thông số thuộc nhóm bắt buộc tối thiểu 01 lần/ngày cho tới khi thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục hoạt động trở lại
 • Sau khi đo đạc thì kết quả quan trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở TNMT

II. Data logger thực hiện như thế nào theo quy định về quan trắc môi trường nước thải tự động

Theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, thiết bị Datalogger được xem là thiết bị kết nối giữa thiết bị các thiết bị quan trắc môi trường với cơ quan quản lý từ xa, bằng cách tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu từ thiết bị quan trắc nước thải và sau đó sẽ truyền đồng thời tất cả dữ liệu về cơ sở tiếp nhận dữ liệu của Sở TNMT tỉnh.

z4525799784891 278a928102e1a098090998f12cabdbd1

Datalogger Dlogger-18 được DEAHAN lắp đặt tại Nhà máy lọc hoá dầu Long Sơn

Hệ thống Datalogger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của Data Logger phải cung cấp cho Sở TNMT để kiểm soát và nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của thiết bị.

Datalogger phải tương thích và tiếp nhận được tín hiệu điều khiển tủ lấy mẫu tự động từ phần mềm Envisoft do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đầu tư tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam.

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục đáp ứng hoàn toàn Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT vui lòng liên hệ theo địa chỉ thông tin hotline: 0886 28 28 28 hoặc email: Sales@deahan-tech.com để được tư vấn miễn phí!

Lượt xem: 2.718