CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

GẦN 80 MỤC HÀNG HOÁ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC BÀN GIAO ĐẾN TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 03 MIỀN BẮC, TRUNG, NAM!!!

“Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường giai đoạn 1” là một trong những dự án đang trong thời gian gấp rút hoàn thành các hạng mục để kịp tiến độ bàn giao trong tháng 12/2022

Tính tới thời điểm hiện tại, gần 80 mục thiết bị trong phòng thí nghiệm đã được đội ngũ Seiki, Deahan bàn giao đến Trung tâm Quan trắc môi trường 03 miền Bắc, Trung, Nam (Tổng cục Môi trường)

Con đường nuôi dưỡng những giá trị bền vững cho ngành môi trường luôn cần nhiều hơn sự tâm huyết và kiến thức chuyên sâu.

Đội ngũ Seiki, Deahan không ngừng cập nhật, nghiên cứu, học hỏi, phát triển những công nghệ hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thế giới về quan trắc, giám sát, đo đạc & phân tích mẫu chất lượng môi trường để chinh phục nhu cầu ngày càng cao hơn của Khách hàng.

Những danh mục sản phẩm Nhà thầu cung cấp cho dự án đã được lựa chọn kỹ lưỡng đến từ những Hãng thiết bị tốt nhất xuất xứ Châu Âu đảm bảo:

  • Đưa ra kết quả nhanh chóng, chính xác
  • Chất lượng bền bỉ, ít bảo trì bảo dưỡng
  • Giá thành cạnh tranh

Lời cảm ơn bằng lời không thể diễn tả hết sự vui mừng và vinh dự khi Seiki Group đã trở thành đối tác tin cậy của Tổng cục Môi trường và Deahan tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào hành trình xanh này!