CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN – BQLDA TỔ HỢP BAUXIT – NHÔM LÂM ĐỒNG

BÀN GIAO THÀNH CÔNG HÀNG HOÁ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG CHO CHỦ ĐẦU TƯ CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM – BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỔ HỢP BAUXIT – NHÔM LÂM ĐỒNG

Nhịp độ triển khai dự án vẫn đang khẩn trương theo sát kế hoạch.

Tuần vừa qua, DEAHAN đã bàn giao thành công hàng hoá trạm quan trắc nước thải tự động hồ thải quặng đuôi số 7 cho Chủ đầu tư Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Ban Quản lý Dự án Tổ hợp bauxit – Nhôm Lâm Đồng.

Giải pháp sản phẩm đến từ Hãng Endress + Hauser (Đức) đo lường những chỉ tiêu: Lưu lượng, pH, Nhiệt độ, TSS, COD, Amoni được biết đến với độ chính xác, đáng tin cậy và hiệu suất tối ưu, giúp khách hàng kiểm soát chất lượng, tăng cường hiệu quả sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và an toàn.