SỞ TN&MT TP. ĐÀ NẴNG

Hôm qua, Đội ngũ SEIKI Group cùng Chủ đầu tư Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã có mặt tại 02 địa điểm tỉnh Quảng Nam:

  • Trạm Quan trắc tại khu vực Trạm thuỷ văn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
  • Trạm Quan trắc Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

Phối hợp tổ chức chương trình đào tạo, hướng dẫn vận hành 02 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục cho TTQT Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Mục tiêu của dự án nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ sụt giảm nguồn nước ở hạ du, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường nước, tình hình vận hành của các thủy điện và đánh giá nguy cơ xả thải ra môi trường từ các nguồn nước trên lưu vực sông. Giúp đánh giá hiện trạng, xu thế, diễn biến môi trường, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và công tác phối hợp liên vùng, liên ngành giữa hai địa phương TP. Đà Nẵng & tỉnh Quảng Nam trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững nguồn nước mặt lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn.

Các thông số được quan trắc tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở TNMT gồm: pH, nhiệt độ, COD, TSS, DO, mực nước, Độ đục, Độ mặn, Amoni, Tổng Phốt pho, Nitrite, Thuỷ ngân, Tổng Cyanua.
 
Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của Bộ TN&MT cũng như của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm và giải pháp hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất để phục vụ nhu cầu giám sát của Chủ đầu tư, góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường quốc gia!