SỞ TN&MT THÁI NGUYÊN

Hoà trong không khí lao động khẩn trương, sôi nổi những ngày cuối năm, Ở DEAHAN chúng tôi cảm nhận rõ được những nỗ lực, cố gắng của một team những anh em nhiệt tình, cùng đặt mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện môi trường lên hàng đầu.

Sáng nay ngày 12/12/2022 đội ngũ SEIKI, DEAHAN đã bàn giao thành công trang thiết bị hệ thống 03 trạm quan trắc nước mặt và bổ sung, nâng cấp trạm quan trắc chất lượng môi trường nước trên hồ Núi Cốc thuộc dự án nâng cấp hệ thống quan trắc quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên – Chủ đầu tư Sở TNMT Thái Nguyên.

Các chỉ tiêu quan trắc bao gồm: ORP, pH, nhiệt độ, DO, TSS, độ dẫn, COD, đến từ Hãng HACH/Mỹ

  • Đưa ra kết quả nhanh chóng, chính xác
  • Chất lượng bền bỉ, ít bảo trì bảo dưỡng
  • Giá thành cạnh tranh