SỞ TN&MT SỞ LÀO CAI

Tháng 5/2021 Nhà thầu vinh dự khi được cung cấp giải pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh số 02 toàn diện và phù hợp với xu thế phát triển đô thị thông minh hiện nay, đáp ứng hoàn toàn T10/2021/TT-BTNMT.

Sáng ngày 06/12/2022 vừa qua đội ngũ Deahan đã có dịp ghé thăm & kiểm tra sức khoẻ cho trạm. Do được cấu tạo từ những thành phần thiết bị chính chất lượng hàng đầu thế giới đến từ Teledyne – API (Mỹ) kết hợp cùng Datalogger Dlogger-18 (Deahan), “Người bạn” này sau 01 năm 7 tháng hoạt động sức khoẻ vẫn rất tốt, đảm bảo đo lường lượng không khí môi trường chính xác, truyền các thông số về Cơ quan quản lý địa phương nhanh chóng, liên tục.

Cuối tháng chúng ta lại tiếp tục có hẹn với Lào Cai về việc bảo trì, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng thiết bị trạm quan trắc nước mặt xuyên biên giới (Seiki, Deahan cung cấp, lắp đặt) và trạm quan trắc không khí xung quanh số 01.
 
Chân thành cảm ơn Chủ đầu tư – Sở TNMT Lào Cai đã luôn tin tưởng & lựa chọn!