NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2

VÀI NÉT VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ( Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần) được khởi công xây dựng từ ngày 08, tháng 8, năm 2010 trên địa bàn thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và đưa vào vận hành thương mại trong Quý I, năm 2015. Tổng vốn đầu tư gần 23.500 tỷ đồng gồm hai hai tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 622MW.

Hằng năm, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và khu vực miền nam nói riêng. Là đơn vị có trách nhiệm với địa phương, tích cực trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, tài trợ xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn…

HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2

Xây dựng trên địa bàn thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với số lượng 01 trạm thuộc loại hợp đồng trọn gói. Trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được hoàn thành lắp đặt đi vào hoạt động vào tháng 7, năm 2020. Ghi nhận các thông số về chất lượng khí thải, đảm bảo truyền nhận dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Thuận theo đúng Quy định Pháp luật.

Thông tin dự án:

  • Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt mới hệ thống giám sát khói thải CEMS song song với hệ thống hiện hữu cho Tổ máy S1.”
  • Thiết kế công nghệ và thi công xây dựng lắp đặt: Deahan I&E
  • Thông số quan trắc: NOx( NO và NO2), CO, SO2, O2, Lưu lượng, Bụi, Nhiệt độ, Áp suất.