NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 2.2

VÀI NÉT VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 2.2

Ngày 19/9/2001, Bộ Công nghiệp đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ký hợp đồng Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao (BOT) để đầu tư nhà máy điện chạy khí với tên gọi Phú Mỹ 2.2. Nhà máy có công suất 715 MW, sản xuất điện bằng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp với tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD. Đây là dự án nhà máy điện đầu tiên được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân sau khi Việt Nam tiến hành mời thầu với hồ sơ do Ngân hàng Thế giới xây dựng.

Phú Mỹ 2.2 là công trình góp phần quan trọng cho nỗ lực đáp ứng nhu cầu gia tăng về điện hiện nay, được hoàn thành vào thời điểm xây dựng mạch 2 của đường dây 500KV Nam-Bắc, một dự án mà công ty AREVA T&D của Pháp vừa mới hoàn thành.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 2.2

Xây dựng trên địa bàn khu công nghiệp Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với số lượng 01 trạm, thuộc loại hợp đồng trọn gói. Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục tại Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 được hoàn thành lắp đặt đi vào hoạt động vào tháng 10, năm 2020. Ghi nhận các thông số về chất lượng nước thải, đảm bảo truyền nhận dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo đúng Quy định Pháp luật.

Thông tin dự án:

  • Gói thầu: “Tư vấn, thiết kế, cũng cấp, thi công lắp đặt và hoan thiện hệ thống quan trắc nước thải công nghệ”
  • Thiết kế công nghệ và thi công xây dựng lắp đặt: Deahan I&E
  • Thông số quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án: