NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2

VÀI NÉT VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 được khởi công xây dựng vào tháng 8/2016 tại địa bàn ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam (thuộc Công ty TNHH Janakuasa, Malaysia) làm chủ đầu tư.

Được ví như ‘Mảnh ghép’ cuối cùng trong quy hoạch của Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Với Quy mô: 2x660MW, sử dụng công nghệ tuabin ngưng hơi truyền thống.

HỆ THỐNG 05 TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2

Xây dựng trên địa bàn xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với số lượng 05 trạm, thuộc loại hợp đồng trọn gói. Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 2 được hoàn thành lắp đặt đi vào hoạt động vào tháng 4, năm 2021. Ghi nhận các thông số về chất lượng nước thải, đảm bảo truyền nhận dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Trà Vinh theo đúng Quy định Pháp luật.

Thông tin dự án:

  • Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động”
  • Thiết kế công nghệ và thi công xây dựng lắp đặt: Deahan I&E
  • Thông số quan trắc: TSS, Flow, Clo, COD, pH, Temp, Amoni, DO, EC, Flow 1, Flow 2, Sulphide