NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU

DEAHAN vui mừng & vinh hạnh khi tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, song hành cùng Chủ đầu tư Công ty Nhiệt điện Đông Triều (Tổng công ty Điện lực – TKV) trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngày 16/9 vừa qua, cùng với sự tham gia của Sở TNMT Quảng Ninh và Chủ đầu tư, DEAHAN team đã nghiệm thu thành công dự án hệ thống giám sát khai thác nước mặt với các hạng mục bổ sung thay thế thiết bị Datalogger Dlogger-18 (by DEAHAN) và sửa chữa thiết bị hệ thống trạm quan trắc.

Trạm quan trắc nước mặt đảm bảo truyền nhận dự liệu quan trắc về Cơ quan Quản lý Nhà nước đáp ứng hoàn toàn TT10/2021/TT-BTNMT giúp các Nhà quản lý môi trường cảnh báo nhanh, phát hiện & khắc phục hậu quả kịp thời