Deahan Miền Bắc Du Xuân Đền Chúa Thác Bờ – Hoà Bình, Xuân 2023

“Du xuân cùng đến cửa chùa
Thiện căn Phật đã bỏ bùa cho tâm
Yêu đời – mạch sống lặng thầm
Yêu người – nhân quả tháng năm luân hồi
Cây khô, Xuân giục nảy chồi
Lòng lành cầu chúc bao lời từ bi
Chúng sinh – Phật độ những gì
Mong bình an mọi nẻo đi, lối về”
 
Xuân Quý Mão 2023, DEAHAN miền Bắc du xuân Đền Chúa Thác Bờ – Hoà Bình