Hội Thảo: “Tham Vấn Ý Kiến Đối Với Nội Dung HĐ Của Ban Điều Phối Lưu Vực Sông Vu Gia – Thu Bồn Và Vùng Bờ Quảng Nam – Đà Nẵng Trong Thời Gian Đến”

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TUQN-TUĐN ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Thành Uỷ Đà Nẵng & Ban Thường vụ tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Đà Nẵng đã phát hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 26/9/2022. Đồng thời liên quan đến việc tổ chức Hội thảo đối thoại định kỳ liên tỉnh của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn & Vùng Bờ Quảng Nam – Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4868/UBND-STNMT ngày 07/9/2022.

Ngày 05/10/2022, tại Hội thảo: “Tham vấn ý kiến đối với nội dung hoạt động của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng trên lĩnh vực TNMT, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian đến”, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng và Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã ký kết tượng trưng Thỏa thuận tăng cường phối hợp giữa hai địa phương về quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025:

  • Thoả thuận tăng cường phối hợp giữa hai địa phương về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường & ứng phó với biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn & vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng trong thời gian đến.
  • Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường & ứng phó với biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn & vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.

1665048546280 z3778473545832e3daaec5e678ab891f045c88502eb68c

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hai địa phương (Đà Nẵng và Quảng Nam) ký kết tượng trưng Thỏa thuận tăng cường phối hợp về quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn & vùng vờ Quảng Nam – Đà Nẵng (trên địa bàn TP. Đà Nẵng) & đại diện các tổ chức, các nhân có liên quan theo khoản 3,4 Điều 1 Quyết định số 4546/QĐ-UBNDĐN-UBNDQN ngày 18/8/2017

IMG 5881

Toàn cảnh Hội nghị

Thật lấy làm vinh dự cho đội ngũ SEIKI, DEAHAN Group khi được góp mặt tại Hội thảo với vai trò là Nhà thầu báo cáo kế hoạch triển khai cung cấp và lắp đặt 02 trạm Quan trắc Nước mặt Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

DEHAN, SEIKI xin chân thành cảm ơn Sở TNMT Đà Nẵng, Sở TNMT Quảng Nam và Ban điều phối đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia báo cáo, chia sẻ, học hỏi những kiến thức quý báu về công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Vì một Việt Nam Xanh!

IMG 5880

Bà Bùi Hà Phương – Phó Giám đốc đại diện SEIKI, DEAHAN báo cáo kế hoạch triển khai cung cấp và lắp đặt 02 trạm Quan trắc Nước mặt Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Chi tiết xem tại đây