Hội Nghị: “Tập Huấn, HD Thi Hành Một Số Quy Định Của Luật BVMT 2020 & Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Luật”

Nhằm triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đồng thời tăng cường năng lực quản lý cho các đối tượng quản lý về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức về quản lý đa dạng sinh học, các loài sinh vật ngoại lai.

Ngày 04/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị: “Tập huấn, hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật” tại Hội trường A – Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Với sự tham gia của đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND 13 huyện, thị xã, thành phố, 177 xã, phường, thị trấn và gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ SEIKI, DEAHAN vui mừng, vinh dự và xin được gửi lời cảm ơn đến Sở TNMT Quảng Ninh đã lựa chọn chúng tôi là đơn vị đồng hành trong sự kiện lần này.

Tại đây, bà Bùi Hà Phương – Phó giám đốc Công ty SEIKI đã có bài phát biểu về “Một số giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi các nội dung khó khăn, vướng mắc với các giảng viên, báo cáo viên trong quá trình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để được giải đáp.

Thông qua Hội nghị này, Cán bộ, công chức, người lao động phụ trách quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh được phổ biến, nâng cao kiến thức, nhận thức về những quy định về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường tiến tiến.

Chi tiết xem tại đây