Deahan Tổ Chức Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ Tháng 9

Với mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBNV, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong công việc, nhằm thích ứng nhanh chóng với quá trình hội nhập kinh tế Khu vực và Thế giới. Được sự phê duyệt của ban lãnh đạo Công ty, Phòng HCNS tổ chức chương trình đào tạo nội bộ Tháng 9/2022 cho CBNV bao gồm Khối Kinh doanh, Marketing, Services, Mua hàng.

Chương trình training diễn ra trong vòng 04 ngày offline đối với trụ sở Hà Nội, online đối với chi nhánh Đà Nẵng & Sài Gòn (24 – 28/9/2022) do anh Mai Anh Ninh – Giám đốc Ứng dụng & Dịch vụ giảng dạy.

Nội dung đào tạo về giải pháp quan trắc DEAHAN cung cấp và đào tạo về phần mềm quản lý công việc. Chương trình training diễn ra trọn vẹn, CBNV tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm túc nội quy, Hiểu đúng và đủ nội dung khoá đào tạo.

Cảm ơn các bạn vì sự hưởng ứng nhiệt tình này, đây cũng chính là động lực giúp chúng tôi nghiên cứu và tạo ra nhiều khoá đào tạo nội bộ bổ ích thời gian tới.