Đoàn Công Tác Của Tổng Cục Môi Trường Ghé Thăm TQT Nước Thải Tự Động Tại Trạm Xử Lý Nước Thải Cột 5 TP. Hạ Long

Ngày 30/8 vừa qua, Sở TNMT Quảng Ninh, Trung Tâm Quan trắc TNMT tỉnh Quảng Ninh và Chủ đầu tư – Ban Quản lý các dịch vụ Công ích TP. Hạ Long vui mừng khi đón tiếp đoàn công tác của Tổng cục Môi trường. Trong chuyến công tác, Đoàn đã có chương trình kiểm tra và tham quan thực tế Trạm quan trắc nước thải tự động tại Trạm xử lý nước thải cột 5 thành phố Hạ Long.

SEIKI – DEAHAN cùng đơn vị vận hành Trung tâm phân tích môi trường CAE rất vinh dự được chọn là Nhà thầu cung cấp, lắp đặt, vận hành 05 trạm quan trắc nước thải tự động cho 05 Nhà máy xử lý nước thải của Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh từ năm 2019 đến nay vẫn hoạt động vận hành hiệu quả đáp ứng hoàn toàn TT10/2021/TT-BTNMT.

Hệ thống quan trắc tự động thực hiện kiểm soát chất lượng nước sau khi xử lý tại các cửa xả nhằm kịp thời cung cấp dữ liệu về thông số nước thải đầu ra tại các Nhà máy xử lý nước thải đến các cơ quan chức năng, giúp các nhà quản lý môi trường cảnh báo nhanh, phát hiện và khắc phục hậu quả kịp thời.