Hội Thảo Vận Hành, Quản Lý Dữ Liệu Hệ Thống TQT Tuân Thủ Theo Các Quy Định Pháp Luật

Với mục tiêu vận hành, quản lý dữ liệu có hiệu quả các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tuân thủ theo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tại Hưng Yên, sáng ngày 18/1/2022 Sở TNMT Hưng Yên đã phối hợp cùng Trung tâm Phân tích & Môi trường đã tổ chức thành công Hội thảo: “Vận hành, quản lý dữ liêụ hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tuân thủ theo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường” với sự tham gia của: Đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật trực tiếp quản lý vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

DEAHAN vui mừng & vinh dự khi được Sở TNMT Hưng Yên & Trung tâm Phân tích & Môi trường lựa chọn là đơn vị đồng hành trong sự kiện lần này.

Data logger được ví như trái tim của trạm quan trắc, bắt buộc ổn định & tốc độ đáp ứng luật kịp thời. Với sứ mệnh “Gắn với quản lý Nhà nước- Thấu hiểu Doanh nghiệp”, Đại diện DEAHAN đã có bài phát biểu tại Hội thảo, chia sẻ với các đại biểu có mặt một phần nhỏ kiến thức chuyên môn về nội dung Datalogger truyền dữ liệu đáp ứng TT10/2021/TT-BTNMT.

eZy Watermark 21 01 2022 03 59 46PM

Xin chân thành cảm ơn Sở TNMT Hưng Yên, Trung tâm Phân tích & Môi trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia đồng hành.

Qua đây bản thân Deahan nói riêng và các đại biểu tham dự nói chung đã cập nhật được những kiến thức, hiểu biết mới phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường.