Hội Nghị “Quản Lý & Giảm Thiểu CTRSHNT, BVMTLN & Truyền Thông Cho Cộng Đồng Khu Vực Đồng Bằng Sông Hồng”

Với mục tiêu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chất thải rắn sinh hoạt nông thôn (CTRSHNT), bảo vệ môi trường làng nghề (BVMTLN) và đề xuất các giải pháp, mô hình quản lý, xử lý CTRSHNT, BVMTLN có hiệu quả.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, tại thành phố Bắc Ninh, Trung tâm Truyền thông TNMT, Bộ TNMT đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị “Quản lý và giảm thiểu CTRSHNT, BVMTLN và truyền thông cho cộng đồng khu vực đồng bằng Sông Hồng”.

Deahan rất vinh dự và vui mừng khi được tham gia đồng hành cùng trong sự kiện quan trọng này.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các sở ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư đến từ tỉnh Bắc Ninh và 11 tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Kết thúc Hội nghị, Deahan cùng Trung tâm Truyền thông TNMT gửi tặng các Đại biểu phần quà lưu niệm nhỏ với thông điệp “Cùng chung tay bảo vệ môi trường”

Xin chân thành cảm ơn Trung tâm Truyền thông TNMT và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia đồng hành cùng trong sự kiện vô cùng ý nghĩa.

Qua đây, bản thân Deahan nói riêng và các đại biểu tham dự nói đã cập nhật được những kiến thức hiểu biết mới để từ đó áp dụng vào công việc bảo vệ cuộc sống của người dân, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường ở địa phương và nâng cao đời sống của nhân dân.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây

Một số hình ảnh của Hội nghị tại Bắc Ninh:

eZy Watermark 06 12 2021 04 31 35PM 1
eZy Watermark 06 12 2021 04 33 31PM
eZy Watermark 06 12 2021 04 32 41PM