Deahan-Si | Phần Mềm Envisoft For Factory

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Về việc thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường trên nền tảng phần mềm Envisoft đã được Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gửi Công văn số 3178/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 06 năm 2020 đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số gần 1000 trạm quan trắc tự động, liên tục gồm: nước thải, khí thải, nước mặt và không khí xung quanh đã được truyền về trên phần mềm Envisoft do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường giám sát liên tục.

PHẦN MỀM ENVISOFT FOR FACTORY

Phần mềm “Envisoft for factory” được thiết kế đồng bộ trên nền tảng của phần mềm Envisoft, được sự cho phép của Trung tâm quan trắc miền Bắc – Tổng Cục Môi Trường.

Phần mềm Envisoft for factory được thiết kế phục vụ cho các Khu công nghiệp, Doanh nghiệp và Nhà máy sản xuất để tiếp nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động liên tục. Phần mềm đáp ứng theo chuẩn “Thông tư 24/2017/TT-BTNMT” về quy định kĩ thuật quan trắc môi trường, “Thông tư 43/2015/ TT-BTNMT” về quản lý số liệu quan trắc môi trường và thiết kế tổng thể của Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường theo “Quyết định 1618/QĐ-TTg 2017” của Thủ tướng Chính phủ.

Các chức năng chính của phần mềm gồm:

  • Thu nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động, liên tục
  • Theo dõi, giám sát liên tục và gửi cảnh báo khi có sự cố
  • Tiếp nhận và giám sát dữ liệu camera liên tục
  • Điều khiển máy lấy mẫu từ xa
  • Phân tích dữ liệu, phục vụ công bố dữ liệu AQI và WQI
  • Truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Quản trị hệ thống an toàn và bảo mật

TẢI VỀ PHẦN MỀM ENVISOFT FOR FACTORY

Hiện tại, cả hai phần mềm Envisoft và Envisoft for factory đã được đăng tải miễn phí trên hệ thống App Store dành cho hệ điều hành IOS và hệ thống CH Play dành cho hệ điều hành Android

Để tải về vui lòng nhấn vào biểu tượng theo hệ điều hành của thiết bị, ngoài ra có thể tìm kiếm từ khóa “Envisoft for factory” trên trang công cụ tìm kiếm của App Store hoặc CH Play.

Để được hỗ trợ tư vấn nhanh đúng ứng dụng và hỗ trợ kỹ thuật bởi đội ngũ kỹ sư phần mềm Deahan-SI